Trung tâm đào tạo Bartender & Sommelier do Giảng viên Vũ Viết Hậu sáng lập, được thành lập vào tháng 05 năm 2005 với Giảng viên nhiều kinh nghiệm và có tâm huyết với nghề tham gia giảng dạy. Trung tâm cũng đã và đang có nhiều khóa đào tạo về Bartender & Sommelier, thu hút rất nhiều học viên tham gia học và trải nghiệm.

Dự án phát triển website cho trung tâm đào tạo Bartender & Sommerlier tại địa chỉ daotaobartender.com


Liên hệ: contact@vnappmob.com

Hotline: 0965.235.237Description

Contact

VNAppMob
Vietnam
+84965235237

Social