Chuyển từ IDE sang CLI - Tìm kiếm Jun 17
2021
Chuyển từ IDE sang CLI - Tìm kiếm

Với việc chuyển đổi từ dùng các IDE có sẵn sang dùng Command Line (CLI) sẽ buộc bạn có thêm chút kiến thức về các lệnh cơ bản. Đặc biệt là các câu lệnh trong môi trường unix. Bài viết sẽ tổng hợp các tips ngắn gọn xúc tích mà bạn có thể sẽ dùng nhiều

Giới hạn file logs của mỗi Docker Container Jun 08
2021
Giới hạn file logs của mỗi Docker Container

Khi bạn gặp phải vấn đề phình kích thước data trong Docker mặc dù đã chạy docker system prune (xoá các images không còn dùng) nhưng ổ đĩa vẫn không giảm dung lượng, đến lúc bạn cần check lại xem mình đã cấu hình logging chưa

Hướng dẫn xử lý lỗi Certificate Error trên các trình duyệt phổ biến Mar 12
2020
Hướng dẫn xử lý lỗi Certificate Error trên các trình duyệt phổ biến

Certificate hay SSL Certificate dùng để đảm bảo an toàn bảo mật giữa người sử dụng và máy chủ. Tuy nhiên đôi khi truy cập Internet bạn thấy xuất hiện lỗi Certificate mà không biết lý do tại sao. Sau đây là  cách sửa lỗi Certificate Error nhanh nhất


Description

Contact

VNAppMob
Vietnam
+84965235237

Social